Opis

K2 Diesel Dictum – uklanja svu prljavštinu i naslage u sistemu goriva dizel motora. Rastvara naslage nastale u pumpama visokog pritiska, brizgalicama, injektorima i pumpama-injektorima.

Smanjuje dimljenje i nepravilan rad dizel motora.

Smanjuje sagorevanje, štiti od korozije i dima.

Povećava cetanski broj goriva.

Produžava vek trajanja sistema za gorivo.

Bezbedan za sve komponente kao što su: pumpa za gorivo, turbopunjač, EGR ventil, DPF, katalizator i vodovi za gorivo.

Uputstva:

Preventivne primene: Sipajte aditiv u rezervoar za gorivo, a zatim ga dolijte do kraja. Sadržaj limenke je dovoljan za 60-80L dizela. Čak i dvostruko predoziranje preparata nije štetno za motor.

Aplikacije za probleme sa motorom:

1. Odvojite vodove za gorivo od filtera za gorivo

2. Ubacite oba: usisni i povratni vod za gorivo u K2 Dictum kantu (na ovaj način umesto goriva iz glavnog rezervoara, pumpa visokog pritiska će direktno usisati K2 Diesel Dictum).

3. Pokrenite motor, pustite ga da radi pri malim brzinama sagorevanjem sredstva. Sačekajte da limenka bude skoro prazna. Isključite motor pre upotrebe celokupnog sredstva da biste sprečili prozračivanje sistema za gorivo.

4. Ponovo povežite vodove za gorivo

5. Dodajte preostali agens u rezervoar za gorivo